Wie kann deelnemen?

Dit award is toegankelijk voor alle geïnteresseerde ondernemingen met klantencontact, onafhankelijk van der doelgroep waarop de onderneming gericht ist. Een deelname is zowel voor een regionale firma als ook voor een holding met meer bedrijven in België mogelijk.

Afloop

De deelname aan de European Service Value Awards verloopt als volgt:

  1. Aanmelding tot deelname
  2. Afstemming van de tijdsplanning
  3. Levering van de management vragenlijs
  4. Ingevulde management vragenlijst retouneren
  5. Levering van de online link voor de klantonderzoek
  6. Feldfase klantonderzoek
  7. Evaluatie en analyse van het klantonderzoek en de management vragenlijst
  8. Levering van de scorecard
  9. Kans op de onderscheiding „Beste ondernemingen van België 2016“