Van wetenschap naar praktijk

In de wetenschap wordt de stategische focus op de klant onder de noemer Customer Value gevat. Al meer dan 10 jaar heeft Prof. Dr. Peter Maas en het I.VW-HSG een noemenswaardige bijdrage aan Customer Value onderzoek geleverd en staat bekend om talrijke wetenschappelijke publicaties op dit gebied.

Samen met het onderzoeksteam van de Universiteit St. Gallen is het “7K-Modell” ontwikkelt en zijn oderzoeksmethoden, om Customer Value in de praktijk te onderzoeken succesvol getest en omgezet.Op basis van omvangrijke emperische onderzoeksdata en een grote hoeveelheid van best practices uit verschillende bedrijfstakken konden de onderzoeksmodellen steeds verder worden ontwikkeld. Dit heeft tot gevolg, dat concrete aanbevelingen voor het management van ondernemingen kunnen worden afgeleid. In samenwerking met ServiceValue GmbH wordt Customer Value Research in het kader van de European Service Value Awards baanbrekend bevorderd. Onze expertise op het gebied van onderzoek naar megatrends in de samenleving en Customer Value en de actuele ontwikkelingen in de economie zijn in het verder ontwikkelde “7K-Modell” vereinigd.
Dit maakt het voor de deelnemers mogelijk van de beste ondernemingen te leren. Door de toekomstgerichte analyse kunnen aanbevelingen met betrekking tot de strategie aan de hand van beteknisvolle indicatoren, benchmarks en gaps worden gegeven. Alleen met een duurzame opgestelde Customer Value strategie, kunnen ondernemingen ook toekomstig succesvol blijven inspelen op de behoeftes van de klant. De European Service Value Awards bieden hiervoor een veelbelovende basis.
Prof. Dr. Peter Maas
management professor aan de Universiteit van St. Gallen / Zwitserland.