De prijs voor de beste strategie in klantgerichtheid

Ondernemingen staan tegenwoordig steeds meer onder druk zichtbare toegevoegde waarde (meer Customer Value) te creëren voor hun klanten. Belangrijke voorwaarden om dit te kunnen realiseren zijn aan de ene kant kennis over de behoeftes van de klant en aan de andere kant de bereidheid en het vermogen zich aan deze behoeftes te oriënteren. Hoe kunnen ondernemingen dit doen?

Om deze vraag te beantwoorden biedt ServiceValue, samen met het gerenommeerde Institute of Insurance Economics van de Universiteit St. Gallen uit Zwitserland, het innovatieve Value-Modell voor de beste strategie in klantgerichtheid aan.

Stategische focus op de klant:
Het creëren van waarde voor klanten en bedrijven

Als we over strategische klantgerichtheid spreken, bedoelen we daarmee dat de bedrijfsactiviteiten gericht zijn op de klant. Hierbij gaat het er niet om zoveel mogelijk service te bieden. Het is belangrijker dat ondernemingen zich op die activiteiten richten die de relatie met de klant stabiliseren en duurzaam versterken. Zo kan een discounter zonder service een – in de zin van Customer Value – optimale strategie volgen en een werkelijke toegevoegde waarde voor zijn klanten genereren. Klantgerichtheid in deze zin, werpt zijn vruchten voor beide partijen af en zorgt voor een concreet economisch voordeel, zowel voor de klant als ook voor de onderneming.

Met de European Service Value Awards wordt de gedachte, van wederzijdse toegevoegde waarde, in de praktijk omgezet. De basis biedt het wetenschappelijk en empirisch bewezen “7K-Modell” uit de Customer Value Research van de universiteit St. Gallen. Dit model is nu tevens uitgebreid met Customer Equity en maakt een volledige beschouwing van de verhouding tussen de klant en de ondernming mogelijk.

 

[customer orientation] is concerned with the process of dual value creation, whereas the paradigm lies on creating value for the customer and, in the process, creating value for the firm.
 
W. Boulding et al., 2005, Journal of Marketing